(Priser i svenska kronor)

 

Fixturinstallation 1 (421) 3500 kr - tidsåtgång 40 min

Distansoperation 1 (422) 1000 kr - tidsåtgång 20 min

Fixturinstallation 2-3 (423) 4500 kr - tidsåtgång 50 min

Distansoperation 2-3 (424) 1200 kr - tidsåtgång 20 min

Fixturinstallation 4+ (425) 5500 kr - tidsåtgång 60 min

Distansoperation 4+ (426) 1400 kr - tidsåtgång 30 min

Fixturkostnad enligt leverantörens priser

 

Operativt avlägsnande av tand (404) 2000 kr - tidsåtgång 60 min

Övrig kirurgi per timme 2000 kr

 

Bentransplantat - eget ben (427) 4000 kr - tidstillägg vid fixturop 30 min, utan fixtur 60 min

Bentransplantat - ersättningsben (428) 6000 kr - tidstillägg vid fixturop 30 min, utan fixtur 60 min

Benersättning och membran ingår

 

Kir avlägsnande av implantat (429) 3000 kr - tidsåtgång 40 minuter

Tillkommande för sinuslift pat 100% 600 kr

 

Kirurgisk behandling av periimplantit (443) 3000 kr - tidsåtgång 60 min

 

Rotspetsoperation, endast 1or - 5or i uk och 1or - buckala rötter på 6or i ök 2000 kr - tidsåtgång 60 min

 

Microbiologiskt/DNA undersökningskit för screening av parodpatienter 3000 kr

 

Tidsåtgången är på standardbehandlingar, detta varierar med svårighetsgraden givetvis, lägg gärna till 10-20 minuter för upp- och avdukning om man använder ett rum.

 

(OBS - minimumarvode för halv- respektive heldag är 8000 och 16000 kronor)